Solar İnvertör Sertifikaları Belgeleri ve Standartları

İnvertörlerle ilgili kısaltma ve terimlerin açıklaması
Cevapla
atakale
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 340
Kayıt: Prş Mar 01, 2018 4:52 pm
Konum: Ankara
İletişim:

Solar İnvertör Sertifikaları Belgeleri ve Standartları

Mesaj gönderen atakale » Pzr May 20, 2018 4:09 pm

Güneş Enerji Sistemlerinde Kullanılan fotovoltaik Solar İnvertörlerin Sertifikalarını aşağıda sıralıyorum.

UL 1741 Underwriters Laboratories
- İnvertör , Konvertör, Şarj Kontrol Cihazı, Enerji sistemlerinde Kullanılan Ekipman, Ac modül, güneş panelleriyle, yakıt hücreleriyle, Mikro türbinlerle, Rüzgar ve hidrolelektrik Santrallerle Dizel Jeneratörleriyle kullanılan ürünleriyle ilgilidir.
IEEE 1547 ve IEEE 1547-1 standartlarına bağlantılıdır.
Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi invertörlerin , şebeke operatörü tarafından güvenlik , kararlılık, esnekliğiyle ilgili yapılan testlerdir.
Geleneksel Elektrik üreticileri tek yönlü akım ile çalışrken, Yeni sistemler çift yönlü akım geçirdiğinden kararlığını test eder. Aşağıdaki Testler
Uygulanır
a-Şebekeye Bağlantısı Güvenlimi
b-Hatalara Karşı Koruması Varmı
c-Güç Kalitesi nasıl
d- Anahtarlama Ekipmanlarının Monitörü nasıl yapılmakta
e-Diğer Aksesuar ve Ekipmanları çalışma etkileri
f-Harmonic Testi
g-Statik Elektrik Dayanımı
h-Problemlere Karşı Bağışıklık Testleri
j-Titreme flicker Testi
i- Çalışma Sıcaklığı Testleri
f-Yukarıdaki kriterlerin birbirleriyle bağlantısı ve etkileri
Testin alanını 4 Kategoride özetleyebiliriz, Elektrik Tehlikesi, Yangın Tehlikesi, mekanik Tehlikeler, Elektriksel özellikler

EN 50524
Avrupa Standartıdır. Fotovoltaik İnvertör ve Şebekeye Bağlı invertörlerle ilgili ,Teknik Özellikler ile etiket bilgileri standartıdır. Bu standart bir invertörün datasheetinde ve etiketinde olması gereken minumum özelliklerini ve etiket değerlerini belirler. İnvertörün etiketi, görünür ve uygun bir yere konulmasıı belirler.

EN 50530
Avrupa standartıdır. Şebekeye bağlı invertörler için Ortalama verim standartıdır. MPPT takip ve ölçümün doğruluğunu sağlar. En düşük AC gerilimde ve frekansta enerji vermesini test eder. Fotovoltaik Çıkış gerilimi ve akımı takip edilerek verim belirlenir. 100-500W/m2 , 300-100W/m2 ve 0.5-50w/m2 gün ışımında verimi ölçer.

IEC 61683 Uluslararası elektroteknik komisyon -International Electro-technical Commission
Sabit bir Şebekegeriliminde , frekansında ve Sabit Fotovoltaik Güneş paneli geriliminde elde edilen invertör verimini inceler. Verim, fabrikada giriş ve çıkış güçlerinin doğrudan ölçülmesiyle hesaplanır.

IEC 62109-1
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu taafından sunulan invertör ve çeviriciler için bir güvenlik standartıdır. Bu standart bir ürünün üretilmesi için gerekli minumum elektrik çarpılma , tehlike, yangın, mekanik ve diğer tahlike önemlemleri için gereklilikleri belirler. 1500v a göre İzolasyonu test eder. Güneş panelinin girdiği IGBT lerin izolasyonu , Haberleşme bölümünün izolasyonu, AC bölümünün izolasyonunu test eder.
TS DIN EN 50438
Avrupa Standartıdır, Mikro/küçük ölçekli düşükve orta gerilimli invertörlerin (230V-400V, tek faz , 3 faz) şebekeye pararalel bağlantısını düzenleyen sertifikadır.
- Şebeke bağlantı fonksiyonları, faz, güç kalitesi vs..
- Almanya ve İtalya ENTSO-E-RFG ile güncellendi
- Güç Kalitesi, harmonik vs, cos (phi), frekans, ..
-Koruma gerekleri
G59/3
İngilterede en yeni mühendislik yönetmenliğidir, yenlenebilir enerji kaynakları ile ilgili . Şebeke bağlantısı ile ilgili talimatlar içerir.
-Tüm İnvertörlerin kapasitesi ve gerilimi
- Tüm invertörlerin teknolojilerini inceler
- Ticari ve yerel invertörlerin talimatları vardır.
- HAftada 5 dakikadan fazla ve 5 dakikadan az, şebekeke şebeke bağlantısı talimatlarıı içerir.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili talimatlar içerir.
G83/2
Şarjlı ve gömülü Küçük Ölçekli invertör , Jeneratörler, üretim ve testlerinin talimatıdır.
Frekans, gerilim, aşırı yüke karşı cevaplarını test eder.
Small Scale Embedded Generation (SSEG) kuruluşu tarafından geliştirilmiştir. Özellikle Of-Grdi invertörler için geçerlidir.
IEC 60068-
Çevresel test ve koşulları tanımlayan sertifikadır. Atmosfer şartları, sıcaklık, basınç,nem, mekanik zorlamalar, ve tüm birleşik çevre şartlarına karşı cihazda olması gerekn kaliteyi tanımlar.
IEC 61727
Ada İnvertörü haricindeki, şebekeye paralel bağlanan tüm invertör, DC/AC konvertörler ile ilgili bir sertifikadır. Titreme, DC enerji enjeksiyonu, Harmonik, dalga bozulma, güç faktörücos(phi), AC gerilimin kaybı, yüksek ve düşük gerilim, frekanbs, ada koruma , testlere verilen cevaplar, ve tamir gibi konulardaki testler ile ilgili bir sertifikadır.
IEC 62116
On-Grdi invertörlerde Ana problemlerden biri, Şebekeye bağlantı sonrası, şebekede elektrik kesildiğinde, invertörün üretimi kesmesi, yani anti ada koruması (anti island prevetion) . Bu duruma istenmeyenada koruması denir. YAni, kesilen bölgede bir başka invertör enerji üretiyorsa, bunun tespit edilip, sistemin devre dışına çıkarılması gerekir.(hatta AC enerji olduğu halde). Bu sertifika , anti ada koruması, istenmeyen ada koruması testini içerir. Eğer bu sertifika yoksa, şebeke AC olmadığı halde, bir lokal alanda iki ayrı invertör şebekeyi beslemeye devam eder, buda on-grdi sistemin ve buna bağlaı cihazların büyük zarar görmesi demektir.
Aşağıda bu işlemin nasıl yapıldığı görülmektedir
Resim
MEA 2013 Ödül Marketing Effectiveness Award
Bir sertifika değildir, sadece "Pazarlama Etkinliği Ödülüdür". Aldığınız ürünün sertfikları arasına yazılmış ise, bilinki bu ürün , iyi pazarlanma ödülü almış demektir. Hemen yanına hangi yıl bu ödülü almış ise o tarihi genelde üreticileri, ürünlerinin kalitesini anlatmak için yazarlar. MEA 2015 vs..
PEA 
İngiltere Yeşil enerji Kuruluşu ödülüdür, invertör firmaları tarafından, sertifika kısmını yazılır, Ancak bir sertifika değil, ödüldür.
NBR 16149
Brezilya On-Grid şebeke bağlantısı ile ilgili Fotovoltaik ve rüzgar İnvertör standartıdır. Avrupa IEC 61727 ve ;Amerika IEEE 1547 ile özdeştir. Brezilya Ulusal Elektrik Enerji Ajansı (ANEEL) 2002 yılında yayınlamıştır. Mikro invertör ve 100kw ile 1MW arasıdaki invertörler ile ilgilidir. Güç bozulmasını ve güç kalitesini garanti altına almak için geliştirdiği standartlardır. Anti Island Koruma, İzin verilen maksimum THD (harmonik) %5 dir. Cos (phi) güç faktörü %92 den büyük olmalıdır. Şebeke gerliminin %80 ile %110 arasında invertörün voltajına müsaade edilir. Amerika ve avrupada ise bu değer %80 nine kadar düşmesine müsaade edilir.
Aşağıdaki linkten sertifika ile ilgili detaylı bilgi öğrenebilirsiniz
https://www.researchgate.net/publicatio ... C_and_IEEE
 EN 50438 (NEN 50438)
Avrupa standartıdır, mikro invertörlerin, düşük gerilimli şebekeye ve birbirine paralel bağlantısını tanımlar. İnvertör, şebeke gerilimin yükselmesi durumunda, tanımlanan maksimum 16A , 207V-253V gerilimin üstüne çıktığında, enerji üretmeye keser, şebekeden kendini izole eder. Bu gerilim aralığını tanımlayan EN 50438 sertifikasıdır. NE hollandada bu sertifikanın özel tanımıdır. Türkiyenin de içinde bulunduğu ANEX G ülkeleri için geçerlidir.
NRS 097-2-1
Electricity Suppliers Liaison Committee (ESLC) Güney Afrika kuruluşu tarafından tanımlanan standarttır. Düşük gerilim düşük güç , özellikle son kullanıcıların üretim çalışmalarını düzenleyen on-grid invertörler sertifikasıdır.
http://pqrs.co.za/wp-content/uploads/20 ... l-2014.pdf
PPC Power plant controller
Farklı ülke şebekelerine, farklı ülke kodlarıyla bağlanmayı senkroize olmayı tanımlar. İnvertöre ülke kodu girildiğinde o ülkenin, şebeke özellikleri otomatik olarka invertöre tanımlanır ve senktronize olur. Point Common Coupling PCC, noktasal Ortak kavrama olarakda bilinir.
İnvertörün Scada ile haberleşme, diğer invertör ve güç üniteleiryle haberleşme, Elektrik büyüklüklerinin ölçülmesi (cos-phi, akım, gerilim),invertörün kontrol kapsitei, Kondansatör ve indüktörlerin kontrolü.
RD 1699/413 REAL DECRETO RD 661/2007 RD
154/1995 and RD 1580/2006

RD Royal Decree (Hollanda Krallık Deklarasyonu) sertifikasıdır. İnvertörlerin galvanik izolasyon trafolarıyla ilgili talimatlardır. Bu sertifikaya sahip invertör, otomatik olarak şebekeden kontaktör yardımıyla invertörü galvanik olarka ziole eder. İnvertör lerde gerilim ve frekans aralığı %0.85-%115 48Hz, 50.5Hz dir. RD1699 ise 48Hz-51Hz arasındadır.
Yazılım ve ayarlar şifre ile korunmalıdır. IEC 62116 deki anti ada koruması da bu sertifikanın içindedir. %0.5 RMS çıkış akım töleransı vardır.
Sertifika ile ilgili değerler aşağıdaki tablodadır.
Resim
SI4777
İsrail Resmi Standart ofisinin invertörlerle ilgili sertifikasıdır. Türkiyedeki bir çok ihalede, çalışkan memurlarımız, Kendi ülkelerinin aynı standart ve sertifika karşılığı olmasına rağmen, bunu yazmaktan çekinmezler. Zaten ne olduğunuda hiç araştırmazlar. Umarım bunu okuyan teknik personel, Türkiye ve Avrupa standartları dururken israilin standartlarını istemez. Küçük ölçekli, ev kullanıcıları için kullanılan invertörlerdeki İsrail Enerji Kurumununun yayınladığı sertifika deklarasyondur.
AS 4777
Avsuturalya standartıdır, Küçük ölçekli ve düşük gerilimli güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri invertörler için Operatör , kurulum dizayn talimatlarıdır. 10Kw a kadar tek faz, 30kw a kadar 3 fazlı invertörlerle ilgili talimatlardır.
3 kısımdır .
AS 4777.1:İnvertör Kurulumu ve instalasyonu
AS 4777.2:İnvertörün asgari sağlaması gerkn elektronik teknik şartlar
AS 4777.3: Şebeke bağlantı ve koruması
Bu standart Avusturalya Greenhouse ofis tarafından düzenlenmiştir
TOR D4
Avusturalya sertifikasıdır, özellikle off-grdi invertörlerin paralel bağlantısı ile ilgili deklarasyonları içerir.
TR 3.2.2
Danimarka Teknik Düzenlemeleri 3.2.2 11kw ın üzeri invertörlerle ilgili . invertör şebeke ile bağlantısı kesilirse, 3 dakika sonra tekrar deneme yapar.
UTE C15-712-1
Fotovoltaik sistemlerle ilgili, Fransa ulusal standartları yeni sertfikasıdır. Topraklama, yıldırım kruma ve invertörün gövdesinin kaçak akıma karşı korunmasıyla ilgili talimatlar içerir.
http://electrosun.fr/solaire/principe-p ... 7-12-1.pdf
Ayrıca fransa ulusal sertifikasyon kurumunun diğer C 15-712-1, NF C 15-100, C15-520 sertifikalarıylada ilgilidir. Avrupa satndardı olan IEC 61730-2:2007, IEC 60947-1:2007 and BS EN 60068-2-11:1999 standartlarıyla özdeştir.
Daha fazla bilgi için www.araymond-energies.com
VDE 0126-1-1
Alman DIN Standartıdır, İnvertörün otomatik olarak şebekeden hangi şartlarda ayrılacağını anti ada koruma talimatlarını içerir. Frekans , voltaj , güç faktörü, akım gibi değerleri şebekeya senkronize olması için yeterlilik kreiterlerini tarif eder.
VDE-AR-N 4105
Alman DIN Fotovltaik düşük gerilim invertörlerin standartlarını tarif eder. Özellikle düşük gerilim şebeke bağlantısının şartlarını belirtir. VDE 0126 şartlarının uygulama kılavuzudur. Alman enerji yönetmenliğine göre şebekeye bağlanmanın asgari şartlarını tarif eder.
VFR 2014/UTE C 15-712-1
Önleyici bakım işlemlerinin talimatlarını içerir. İnvertörün ömürünü arttırmak için periyodik bakım faaliyetleriyle ilgilidir.
ANRE 30
-USA menşeli bir talimattır. Frekans aralığı 47.5-52Hz arasındadır.
-Şebekeye bağlantı şartı saniyedeki frekans değişim hızı 1 Hz/sn dir.
-Gerilim değeri %0.8 ile 5110 arasındadır.
- İnvertör frekansa göre akti gücü sabit tutar. Frekans arttıkça aynı gerilim ve akımda güç artacağından, gücü otomatik olarka düşürür.
2013 yılına ait bir sertifikadır.
BDEW 2008
BGW, VDEW, VRE ve VDN kuruluşları 2007 yılında birleşerek (BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft isminde bir birlik kurdular.
Düşük gerilim, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilimde , akım ve güç akışının talimatlarını belirlediler. Voltaj seviyelerine göre , invertörün taşıması gerken gerekliliklrin kılavuzuu hazırladır.
Rügar, güneş, hidroelektrik ve kojenerasyon için şebekeye bağlanbtı şartlarını içerir.
Geçerli hükümler. DIN EN VDE standartlarıdır.
Endüstriyel güvenlik ve sağlık yöntemleri
İlgili işveren sorumluluk sigortası ve çalışanlarınkaa önleme tedbirleri
Şebeke opertörünün teknik özellikleri
C10/11:2012 NEN EN-50438:2013
Hollanda standartıdır. Sadece SMA invertörlerde VDE, TUV ve diğer alman, hollanda sertifikalarını sağladığını gösteren bir deklarasyondur. İçerği ile ilgili internette hiçbir şey bulamadın.
CEI 0-16 CEI 0-21
CEI 0-16:İtalya menşeili bir srtifikadır. orta gerilim ve yüksek gerilim şebeke bağlantılarının talimatıdır.
CEI 0-21 düşük gerilim talimatları
Sıradan numuneye göre yapılmış bir testtir. Periyodik kalite testleri değildir.
Kiwa İtalya Kurallarına göre düzenlenmiştir.
Güç faktörünün %10 güçte 0.9 nın altına inmemeis ile ilgildir.
DEWA 2.0
Dubai Elektrik kurumunun şebeke bağlantı şartlarını açıkladığı srtifikadır, talimatlardır
Dubai Electricity and Water Authority
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
Türkiye Standartları enstitüsündede olan sertifikalardır, Başına TS gelirse Türk standart içeriklerini bulabilirsiniz.
EN 61000-6-2 İptal edildi : Bu standard, endüstriyel ortamlarda kullanımı amaçlanmış ancak, belirli mamul veya mamul ailesi standardlarına sahip olmayan elektrikli ve elektronik aparatların elektromenyetik uyumluluk direnci şartlarını kapsar.
EN 61000-6-3: Bu standard belirli mamul veya mamul-ailesi emisyon standardı bulunmayan, yerleşim birimleri, ticarethane ve hafif sanayi ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ve elektronik cihazlar için emisyon şartlarını kapsar.
EN 61000-3-11:Bu standart, gerilim değişimleri emisyonu, gerilim dalgalanmaları ve genel düşük gerilim basleme sistemini etkileyen ve donanımla oluşturulan titremeleri kapsar.
EN 61000-3-12: Elektromanyetik uyumluluk ve emisyonu ile ilgili bir sandarttır. CE belgesi kapsamındadır.
ECE R10 4
Hollanda da geçerli bir sertifikadır, of-grid invertörler için araçlarda/arabalarda kullanılıp kullanılmayacğaının talimatlarını içerir.
EN 55014
Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler
TSE standartı iptal edilmiş bir başka standart geçerlidir.
Elektr Müh. İsmail Hakkı Özdem
Çamlıc aM 147. C 4/I
Yenimahalle Ankara 0312 425 2200

Cevapla

“İnvertör Sözlük” sayfasına dön