Akü Pil Batarya sertifikaları, standartları Açıklamaları

Cevapla
atakale
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 188
Kayıt: Prş Mar 01, 2018 4:52 pm

Akü Pil Batarya sertifikaları, standartları Açıklamaları

Mesaj gönderen atakale » Pzr May 31, 2020 1:14 am

IEC 60896-21/22 Bu standard, sabit bir konumda (yani genellikle bir yerden başka bir yere taşınması amaçlanmayan) ve sabit bir donanımın içinde bulunan veya haberleşme, kesintisiz güç kaynağı (UPS), anahtarlama, acil durum güç kaynağı veya benzer uygulamalarda kullanılmak üzere akümülâtör odalarına tesis edilen, yüzdürme şarjlı uygulamaları için (yani bir yüke ve bir d.a. güç kaynağına sürekli olarak bağlı olan), valf ile (vanayla) ayarlanan, tüm sabit kurşun-asit hücrelere ve tek blok akümülâtörlere uygulanır.
Kapsam (İng) : This part of IEC 60896 is applicable to all stationary lead-acid cells and monobloc batteries of the valve regulated type for float charge applications (i.e. permanently connected to a load and a d.c. supply) in a static location (i.e not generally intended to be moved from place to place) and incorporated into stationary equipment or installed in battery rooms for use in Telecom, uninterrruptable power supply (UPS), utility switching, emergency power or similar applications.

IEC 61427 serisi, fotovoltaik enerji sistemlerinde (PVES) kullanılan ikincil pillerle ilgili gereksinimler ve pil performanslarının doğrulanması için kullanılan tipik test yöntemleri hakkında genel bilgi verir. Bu bölüm fotovoltaik şebeke dışı uygulamalarda kullanılan hücreler ve pillerle ilgilidir. - NOT Bu serinin 2. bölümü “şebeke içi uygulamalarda yenilenebilir enerji depolama” alanında kullanılan pilleri ve pilleri kapsayacaktır. - Bu Uluslararası Standart, pil boyutlandırması, şarj yöntemi veya PVES tasarımı ile ilgili belirli bilgileri içermez. Bu standart tüm ikincil piller için geçerlidir.

IEC 60086-1 ve IEC 60086-2 Birincil Aküler - Bölüm 1: Genel; Birincil Piller - Bölüm 2: Fiziksel ve Elektriksel Özellikler (şarj edilemeyen performans)
IEC 62133-2: 2017,
Bu amaçlanan kullanım ve makul olarak öngörülebilir yanlış kullanım kapsamında, taşınabilir kapalı ikincil lityum hücrelerin ve asit olmayan elektrolit içeren pillerin güvenli çalışması için gereksinimleri ve testleri belirtir.
Bu ilk baskı 2012'de yayınlanan IEC 62133'ün ikinci baskısını iptal eder ve değiştirir. Teknik bir revizyon oluşturur.
Bu sürüm, IEC 62133: 2012 ile ilgili aşağıdaki önemli teknik değişiklikleri içermektedir:
- nikel sistemlerin ayrı bir Bölüm 1'e ayrılması;
- madeni para hücresi gereksinimlerinin dahil edilmesi;
- pillerin hücre montajının güncellenmesi (5.6);
- mekanik testler [titreşim, şok] (7.3.8.1, 7.3.8.2);
- IEC TR 62914'ün Kaynakçaya eklenmesi.

IEC 61960 Alkalin veya Diğer Asit Olmayan Elektrolitler İçeren İkincil Hücreler ve Piller - Taşınabilir Uygulamalar için İkincil Lityum Hücreler ve Piller (şarj edilebilir lityum performans)

IEC 61951-1 Alkalin veya Diğer Asit Olmayan Elektrolitler İçeren İkincil Hücreler ve Piller - Portatif Mühürlü Şarj Edilebilir Tek Hücreler - Bölüm 1: Nikel-kadmiyum
UL 2054
-ürünlerde güç kaynağı olarak kullanılmak üzere taşınabilir birincil (şarj edilemez) ve ikincil (şarj edilebilir) pilleri kapsar. Bu piller ya tek bir elektrokimyasal hücreden ya da seri, paralel ya da her ikisine birden bağlanmış iki ya da daha fazla hücreden oluşur ve kimyasal enerjiyi kimyasal reaksiyonla elektrik enerjisine dönüştürür.
-bir üründe piller kullanıldığında yangın veya patlama riskini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu pillerin belirli bir uygulamada doğru kullanımı, bu tür bir ürün için geçerli olan gerekliliklere uygun eksiksiz bir üründe kullanılmalarına bağlıdır.
-Genel kullanım için pilleri kapsamak için tasarlanmıştır ve ana ürün standardındaki gereksinimler tarafından kapsanan pil ve ana ürün kombinasyonunu içermez.
-Ayrıca piller taşınacak, depolanacak veya atılacak bir üründen çıkarıldığında yangın veya patlama nedeniyle kişilerin yaralanma riskini azaltmayı amaçlamaktadır.
Bir pilin ya da içeriğinin yutulmasından kaynaklanan toksisite riskini ya da içeriğine erişim sağlamak için bir pil kesildiğinde ortaya çıkan kişilerin yaralanma riskini kapsamaz.
UL 1642
-Ürünlerde güç kaynağı olarak kullanılmak üzere birincil (şarj edilemez) ve ikincil (şarj edilebilir) lityum pilleri kapsar. Bu piller, metalik lityum veya bir lityum alaşımı veya bir lityum iyonu içerir ve tek bir elektrokimyasal hücreden veya kimyasal enerjiyi geri dönüşü olmayan veya geri dönüşümlü olarak elektrik enerjisine dönüştüren seri, paralel veya her ikisine bağlı iki veya daha fazla hücreden oluşabilir. Kimyasal reaksiyon.
-Teknisyenin değiştirebileceği veya kullanıcı tarafından değiştirilebilen uygulamalarda kullanılması amaçlanan lityum pilleri kapsar.
-Bir üründe lityum piller kullanıldığında yangın veya patlama riskini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu pillerin son kabul edilebilirliği, bu ürün için geçerli gereksinimlere uygun komple bir üründe kullanılmalarına bağlıdır.
-Kullanıcı tarafından değiştirilebilen lityum piller bir üründen çıkarılıp atıldığında yangın veya patlama nedeniyle kişilerin yaralanma riskini azaltmayı da amaçlamaktadır.
-5.0 g (0.18 oz) veya daha az metalik lityum içeren teknisyen tarafından değiştirilebilir lityum pilleri kapsar. 5.0 g'dan (0.18 oz) fazla lityum içeren bir pil, uygulanabilir olduğu sürece bu standarttaki gereksinimlere uygunluğa ve pilin kullanım amaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek için daha fazla inceleme ve test temelinde değerlendirilir.
Her bir elektrokimyasal hücrede en fazla 1.0 g (0.04 oz) metalik lityum içeren 4.0 g (0.13 oz) veya daha az metalik lityum içeren kullanıcı tarafından değiştirilebilir lityum pilleri kapsar. 4,0 g'dan (0,13 oz) fazla bir pil veya 1,0 g'dan (0,04 oz) fazla lityum içeren bir pil, hücrelerin veya pillerin kullanım amaçlarına uygun olup olmadığını belirlemek için daha fazla inceleme ve test gerektirebilir.
Bir lityum pilin veya içeriğinin yutulmasından kaynaklanabilecek toksisite riskini veya bir metalik lityuma erişim sağlamak için bir pil kesilirse oluşabilecek yaralanma riskini kapsamaz.
UL 2271
-Akü paketleri ve kombine akü paketi-elektrokimyasal kapasitör düzenekleri gibi elektrik enerjisi depolama düzeneklerini (EESA'lar) ve bu düzenekleri bu standartta tanımlandığı gibi hafif elektrikle çalışan araçlarda (LEV) kullanım için oluşturan alt montaj / modülleri kapsar.
-Bu standart, bu cihazların performansını veya güvenilirliğini değerlendirmez.
-Karayolları ve pille çalışan endüstriyel kamyonlar gibi ağır hizmet tipi karayolu taşıtları dahil olmak üzere kamu karayollarında kullanılmak üzere tasarlanmış karayolu yolcu araçları gibi elektrikli araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan EESA'ların değerlendirilmesi için gereklilikleri içermez, Elektrikli Araçlarda Kullanım için Piller Standardı, UL 2580 / ULC-S2580 kapsamındadır.
-Bu standart, Sabit, Araç Yardımcı Gücü ve Hafif Elektrikli Demiryolu (LER) Uygulamalarında Kullanım için Piller Standardı kapsamında yer alan hafif elektrikli demiryolu (LER) uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanan EESA'ların değerlendirilmesi için gereksinimleri içermez, UL 1973 .
UL 2580
-Akü paketleri ve kombine akü paketi-elektrokimyasal kapasitör düzenekleri gibi elektrik enerjisi depolama düzeneklerini ve bu düzenekleri bu standartta tanımlanan elektrikle çalışan araçlarda kullanım için oluşturan alt montaj / modülleri kapsar.
-Elektrik enerjisi depolama düzeneğinin simüle edilmiş kötüye kullanım koşullarına güvenli bir şekilde dayanma yeteneğini değerlendirir ve kötüye kullanım sonucunda kişilerin tehlikelere maruz kalmasını önler. Bu standart, elektrik enerjisi depolama düzeneğini ve modüllerini, üreticinin belirtilen sıcaklıklarda belirtilen şarj ve deşarj parametrelerine göre değerlendirir. Montajın araç içindeki diğer kontrol sistemleri ile etkileşimini değerlendirmez.
-Bu standart, bu cihazların performansını veya güvenilirliğini değerlendirmez.
-Bu standart, elektrikli yardımcı bisikletler, tekerlekli sandalyeler, elektrikli scooterlar ve bu standartta tanımlanan benzer cihazlar gibi hafif elektrikli araçlar için akülerin değerlendirilmesine ilişkin gereklilikleri içermez. Bu standart, elektrikli araçlar için kullanılan hafif elektrikli araçlar için akülerin değerlendirilmesi için gereksinimleri içermez. Elektrikli yardımcı bisikletler, tekerlekli sandalyeler, elektrikli scooterlar ve UL / ULC 2271'de tanımlanan benzer cihazlar olarak.
IEC 61951-2 Alkalin veya Diğer Asit Olmayan Elektrolitler İçeren İkincil Hücreler ve Piller - Portatif Mühürlü Şarj Edilebilir Tek Hücreler - Bölüm 2: Nikel-metal hidrit

UL 810A S Elektrokimyasal Kondansatörler için tandardı
UL 1973 Hafif Elektrikli Ray (LER) Uygulamaları ve Sabit Uygulamalarda Kullanım için Piller Standardı
Elektrikli Araçlarda Kullanım için UL 2580 Piller
IATA / UN DOT / UN 38.3 T1-5, T6, T8 (veya IEC 62281) Taşıma Sırasında Birincil ve İkincil Lityum Hücrelerin ve Pillerin Güvenliği
IEC 62133 1. / 2. Baskı Alkalin veya Diğer Asit Olmayan Elektrolitler İçeren İkincil Hücreler ve Piller - Taşınabilir Mühürlü İkincil Hücreler ve Onlardan Üretilen Piller için Taşınabilir Uygulamalarda Kullanım İçin Güvenlik Gereksinimleri
CNS 15364 Alkalin veya Diğer Asit Olmayan Elektrolitler İçeren İkincil Hücreler ve Piller - Taşınabilir Uygulamalar için İkincil Lityum Hücreler ve Piller (Çin / Tayvan)
JIS C 8715-2 Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılmak üzere İkincil Lityum Hücreler ve Piller - Bölüm 2: Güvenlik Testleri ve Gereksinimleri (Kırtasiye - Japonya)
CQC Mark Sertifikası (Çin)
Taşınabilir Elektronik Ekipmanlarda Kullanılan Lityum İyon Hücreler ve Piller için CQC 3306 Güvenlik Sertifikası Kriterleri (China)
GB / T 18287 Cep Telefonu için Lityum-iyon Pil Genel Özellikleri (Çin)

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir